AKCIÓ! Vásárolj min. 10.000 Ft értékben, és rendelésedet INGYENESEN házhoz szállítjuk!

Általános szerződési feltételekKérjük, hogy megrendelés előtt, a Szerződési Feltételeket figyelmesen olvassa végig!


Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Gustavo Táskacentrum webáruházában (http://gustavo.hu) megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatosan a Feleket megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyet a Felek elfogadnak.
A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – az ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyre az Eladó lehetőséget biztosít. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. 
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a jogilag hatályos alkalmazandó rendelkezések érvényesek.
A Vevő az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt köteles elolvasni.
Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


Szerződést kötő Felek

Eladó:
         Üzemeltető: Sebestyén Gusztáv egyéni vállalkozó
         Székhely: 9300 Csorna, Adria u. 7/A.
         Telephely: 9330 Kapuvár, Fő tér 21.
                         9300 Csorna, Templom u. 2.
         Levelezési cím: 9300 Csorna, Adria u. 7/A.
         Adószám: 46667957-2-28
         Nyilvántartásba vevő szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatala
         Nyilvántartási szám: 2883425
         Bank számlaszám: 59600011-10018565
         Számlavezető pénzintézet: Nyugat Takarék Szövetkezet
         Telefon: +36-20/371-49-05
         e-mail: info@gustavo.hu
         Weboldal: http://gustavo.hu
         Tárhely szolgáltató adatai: Digital Ocean, Inc., 270 Lafayette St, #1105, New York 10012, UNITED STATES
                                                          web: www.digitalocean.com,  e-mail: contact@digitalocean.com

 
Vevő: a webáruház jelen szerződés szerinti felhasználója.
 
Felek: Eladó és Vevő együttesen

Szerződés tárgya

A szerződés tárgya az Eladó (Gustavo Táskacentrum, http://gustavo.hu) internetes áruházában található valamennyi árucikk (termék). Az árucikkek tulajdonságait a webáruház adott termékhez tartozó információs oldalai tartalmazzák, ahol a termékek jellemzői, ára, illetve színes fotóval szemléltetett leírása található.


Fogalmak

Honlap (webáruház): A http://gustavo.hu weboldal. A távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés (szerződés): olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Eladó (vállakozás): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő (fogyasztó): a webáruház jelen szerződés szerinti felhasználója. A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy. A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Felek: Az Eladó és a Vevő közösen.


Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
17/1999.(II.5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről;
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;


Szerződés nyelve

A Honlap nyelve: magyar. Az Eladó a megrendeléseket kizárólag magyar nyelven fogadja el, illetve minden egyéb kommunikáció is csak magyar nyelven folyhat.


A szerződés formája

A Honlapon történő megrendeléskor ráutaló magatartással valósul meg a szerződéskötés. Az íly módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja.
A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az Eladó által e-mailben történő visszaigazolásával a 2001. évi CVIII. törvény alapján, távollévők közötti elektronikus úton kötött szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.


Árak

Az árak Forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árváltozás jogát az Eladó fenntartja.


A termékek bemutatása

A honlap tájékoztatást ad a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól, jellemzőiről az egyes termékek információs oldalán szereplő részletes leírásokban. A termékeket színes fotók is szemléltetik. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek!  Egyes monitorok szín megjelenítése közötti különbségekből adódóan, illetve technikai korlátok miatt a termékeket ábrázoló képek színárnyalatokban eltérhetnek az eredeti termék színétől!
Az egyes termékekre szóló ajánlatok az Eladó általi visszavonásig, módosításig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Regisztráció, felhasználói fiók

A webáruházban lehetséges regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül is vásárolni. 

Regisztráció: Regisztrálásra a regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével vagy a rendelési folyamat során van lehetősége a Vevőnek. A regisztráció nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást. A regisztráció során a Vevőnek jelszót szükséges megadni, amivel regisztrációt követően a felhsználói fiókjába be tud lépni. A felhasználói fiókban a Vevő nyomonkövetheti a rendeléseit, illetve módosíthatja adatait. A regisztrációhoz csak a rendeléshez nélkülözhetetlen adatokat és a belépéshez szükséges jelszót szükséges megadni, egyéb adat megadására az Eladó nem kötelezi a Vevőt. 
Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Regisztráció nélküli (vendégként) rendelés: A megrendeléshez nem szükséges felhasználói fiókot létrehozni, így jeszót megadni. Ebben az esetben csak az aktuális rendeléshez szükséges adatokat kell megadnia a Vevőnek. 
 

Adatbeviteli hibák

A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a megadott adatok módosítására. Az Eladó a Vevő által megadott adatok alapján állítja ki a számlát, és szállíttatja ki a Vevőnek a megrendelt terméke(ke)t. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő által hibásan megadott adatokból, vagy a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. 
Az Eladó jogosult a megrendelés során megadott adatokat telefonon, vagy e-mailben egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
A Vevő által hibásan megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


A rendelés folyamata

Termék kiválasztása, rendelés lépései:
A termék információs oldalán a Vevő megtekintheti a termék részletes leírását és képeit. A Vevőnek lehetősége van kiválasztani, illetve megrendelni az webáruház termékeit.
A Vevő a kiválasztott terméket a "Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezheti. A megrendelő lap oldalain tovább haladva adhat meg (választhat ki) szállítási és számlázási címet és választhat fizetési módot.
A kosárba helyezett termékekhez az áruház rendszere automatikusan hozzárendeli az elérhető legolcsóbb szállítási és fizetési módot. A megrendelés folyamata során választhat egyéb szállítási és fizetési módot.
A kosárba gyűjtött termékek és darabszámuk módosítására, ill. törlésére lehetősége van mindaddig, amíg a megrendelési folyamat végén a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintva be nem fejezte a megrendelését.
Módosítás esetén a kosár automatikusan kiszámolja a rendelés végösszegét.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):
Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma és a megadott adatok helyesek, úgy a megrendelést a "Megerősítem a rendelést" gomb megnyomásával küldheti el az Eladónak. 
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A szerződés a Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
A Vevő a "Megerősítem a rendelést"  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A Eladó köteles a Vevő ajánlatának megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Az Eladó a visszaigazolást a Vevőnek e-mailben küldi el. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő  mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A Vevő által tett ajánlatának az Eladó által történő elfogadásával létre jön a szerződés, melynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, a Vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

A vásárlás folyamatáról, a rendelés lépéseiről részletes tájékoztató „A rendelés menete” menüpont alatt található.


Szállítási feltételek és költségek

Csomag szállítás:

Az Eladó kizárólag Magyarország területére vállal szállítást. 

A megrendelt termékek házhoz szállítását a  Magyar Posta Zrt. (MPL) végzi.
Az Eladó lehetőséget biztosít a csomag PostaPontra, MOL PostaPontra és MPL Csomagautomatába kézbesítésre is.

Egyszerre több termék megrendelése esetén az Eladó a termékeket egy csomagban küldi el a Vevőnek kedvezőbb szállítási költség elérése érdekben.

A szállítási díj tartalmazza a kiszállításköltséget és utávétes fizetés esetén az utánvét költségét.
Szállítási díj: 990 Ft

Személyes átvétel:

      címek: 9330 Kapuvár, Fő tér 21.
                 9300 Csorna, Templom u. 2.

(részletek a Szállítási- és fizetési feltételek menüpontban).

Amennyiben az egyszeri vásárlási érték meghaladja a 10 000 Ft-ot a szállítás díját az Eladó átvállalja. Fontos! Nem a kosárban szállítási díjjal számított végösszegnek, hanem a megrendelt termékek vételárának kell az adott összeghatárt meghaladnia, hogy az ingyenes szállítás opció megjelenjen. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a webáruház automatikusan felajánlja az ingyenes szállítási módot.

Szállítási határidő: Az Eladó vállalja, hogy a megrendelés beérkezését, illetve előzetes banki fizetés esetén a megfelelő összeg megérkezését követő 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak a megrendelt terméke(ke)t tartalmazó csomagot.
A futárszolgálat a csomagot 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megadott címre.
Az Eladó nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból eredő késésekért, így a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve a futárszolgálat hibájából történő kézbesítési késésekért.

Személyes átvételre az Eladó nem biztosít lehetőséget a Vevő részére.

Az át nem vett csomag szállítási költségei a Vevőt terhelik, melyet szükség esetén az Eladó jogi úton érvényesíthet. Minden a Vevő által az Eladónak okozott kárt és az eljárás során keletkezett költségeket a Vevő köteles megfizetni.

A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztató a "Szállítási- és fizetési feltételek"  menüpot alatt található.


Fizetési feltételek

Az árucikkek mellett kiemelve feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely Forintban értendő és tartalmazza a 27 %-os ÁFA-t.
 
A termék megrendelésének megfelelő összeg megfizetése a következő módokon lehetséges:

Utánvét: Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik. A termék vételárát a futár veszi át a Vevőtől és juttatja el az Eladónak.

Előzetes banki átutalás: esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően az Eladó Nyugat Takarék Szövetkezetnél vezetett 59600011-10018565 számú számlájára utalja át a vételárat, amely tartalmazza a szállítási díjat is. Az Eladó az átutaláshoz szükséges adatokat e-mailben is eklüldi a Vevőnek. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett számlájára. Az Eladó 3 munkanap fizetési határidőt jelöl ki, így amennyiben a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Eladó számlájára a megrendelésnek megfelelő összeg, az Eladó a megrendelést semmisnek tekinti.

Az Eladó minden esetben a csomagban elküldi a Vevőnek az áru ellenértékének megfizetését igazoló számlát, melyet a Vevő a szavatossági határidő lejáratáig köteles megőrizni.

A fizetéssel kapcsolatos részletes tájékoztató a "Szállítási- és fizetési feltételek"  menüpot alatt található.


Akciók

Árengedmények: Akciós árú termékek esetében az Eladó a termék oldalán feltünteti az eredeti és a kedvezményes árat is. A rendeléskor automatikusan a kedvezményes ár kerül felszámításra.

Kuponok: Az Eladó különböző akciók keretében adhat ki kuponokat, melyek felhasználásával (megrendelés során a megfelelő cellába beírva) a Vevő érvényesítheti a kedvezményt.

Ingyen szállítás akciók: Az akcióban részvevő termékek megrendelése során a kedvezmény automatikusan jóváírásra kerül.

Akciós árak, kedvezmények, kuponok érvényesságe a megadott határidőig, határozatlan ideig tartó akciók esetén visszavonásig vagy a készlet erejéig tartanak.


Elállási jog

A Vevőt távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállási jog.

A Vevőt megillető elállási jog gyakorlása:
A Vevő az elállási jogát  a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, illetve több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A Vevő az elállási joga a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt megküldi.
A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Vevő elállási jogát az alábbi nyilatkozat-minta alapján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja az alábbi címre történő megküldéssel: 
9300 Csorna, Adria u. 7/A.  vagy  info@gustavo.hu
Kitölthető nyilatkozatot nyomtatott formában küldünk a megrendelt termékkel együtt, illetve letölthető pdf formátumban innen: Vásárlói nyilatkozat

Nyilatkozat-minta elálláshoz:

Címzett:Sebestyén Gusztáv e.v.
Cím:  9330 Kapuvár, Fő tér 21.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés (rendelés) időpontja /átvétel időpontja: .....................................................
A fogyasztó(k) neve: ......................................................
A fogyasztó(k) címe: .......................................................
Vevő bankszámlaszáma: (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vásárlás értékét banki átutalással fizessük vissza): ...........................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ...............................
Kelt: ....................... 

 

Az Eladó kötelezettségei a Vevő elállása esetén:
Ha a Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A 22. §-nak megfelelő elállás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
A Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Vevő kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Ha a Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vevőt megillető elállási jog alóli kivételek:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f ) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A Vevőt megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  21. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.  (2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.


Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?
A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Eladó felhívja a Vevő a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén  a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a Vevő a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

A Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Panaszkezelés, jogérvényesítés

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
    telefon: +36-20/371-49-05
    e-mail: info@gustavo.hu
    weboldal: http://gustavo.hu
    levelezési cím: Sebestyén Gusztáv, 9300 csorna, Adria u. 7/A.

A fogyasztó szóban, vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt az Eladó köteles kivizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.  A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszra adott válasz másolati példányát a webáruház öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat: a fogyasztó neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének és s jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
A fogyaztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A Vevő az eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Eladó a Vevő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy A Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. 

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét; a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;  – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;  a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;  a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről;  a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;  a testület döntésére irányuló indítványt;  a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A békéltető testületek elérhetősége:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület  (A vállalkozás székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület)

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A panaszkezelés részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

Online vitarendezési platform

Az online vitarendezési platform egy olyan honlap, amelyen keresztül a fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat, egy kérelem kitöltésével, a bírósági eljárást elkerülve rendezzék.
A Felek közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen készül mentés a teljes adattartalomról, így az eredeti adattartalom probléma esetén visszaállítható.A Honlapon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


Adatvédelem:


Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje, és statisztikai céllal feldolgozza.

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során az Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval hozzájárul.

Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal az Eladó kezelje, vagy feldogozza.

Az Eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor a (szállítási) alvállalkozót és a külön adatovábbítási nyilatkozatban meghatározott cégeket.

A Vevő írásban (e-mail: info@gustavo.hu) kérheti azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatainak törlését az adatbázisból.
A Vevőnek lehetősége van hírlevelet kérni, melyben az Eladó tájékoztatja az újdonságokról. Az Eladó hírlevelet hetente legfeljebb két alkalommal, e-mail formában küld a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre. A hírlevélre bárki feliratkozhat, aki regisztráció során, vagy a weboldalon elhelyezett hírlevél box-ban az e-mail cím megadásával, mellyel egyben hozzájárulási nyilatkozatot is tesz.
Hírlevél küldés letiltásra a Kapcsolat menüpontban, vagy e-mailben írt üzenetben, illetve a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva van lehetőség.

 Amennyiben az eladó, mint adatkezelő személyiségi jogok megsértése miatt elmarasztalható, a Vevő sérelemdíjat követelhet a Ptk. vonatkozó rendelete alapján.

Adattovábbítási Nyilatkozat - Árukereső

www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül.

Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása. 
A http://gustavo.hu weboldal teljes tartalma - beleértve az oldalakon megjelenő adatokat, termék leírásokat, és a termékek képeit - a vállalkozás kizárólagos tulajdona. Ezen tartalmak más fél általi kereskedelmi célú felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után.
A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 
Tilos bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. 
A jogtulajdonos: Sebestyén Gusztáv egyéni vállalkozó.


Egyéb rendelkezések:

Az Eladó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:
  –  az oldalon megjelenő esetleges elírás, „nyomdahiba” fordul elő;
  –  a webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes;
  –  bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást;
  –  bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei;
  –  bármilyen meghibásodás vételi eszközökben a kommunikációs vonalakon;
  –  bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - Eladó hibáján kívüli elvesztése, vagy megsemmisülése;
  –  a szállítást végző cég által okozott károkért.
  –  a színek megjelenéséért a vállalkozás felelősséget nem vállal. Egyes monitorok szín megjelenítése közötti különbségekből adódóan, illetve technikai korlátok miatt a termékeket ábrázoló képek színárnyalatokban eltérhetnek az eredeti termék színétől. A színek megjelenéséért a vállalkozás felelősséget nem vállal.

 

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK